معرفی باشگاه

 

باشگاه فرهنگی ورزشی سرایا به همت جمعی از ورزش دوستان که دغدغه های فرهنگی را در ورزش کشور داشتند ، در سال 1392 در مشهد مقدس تاسیس گردید ، هدف از تشکیل این باشگاه ترویج مکارم اخلاقی و آموزه های فرهنگی ، مذهبی به دور از بد اخلاقی های مرسوم ورزشی می باشد . و وجه نام گذاری این تیم به باشگاه فرهنگی ورزشی سرایا این است که در صدر اسلام جنگ هایی را که خود پیامبر (ص) در آن شرکت نداشته و یاران ایشان این جنگ ها را هدایت نموده اند سریه می نامند که جمع آن می شود سرایا و اولین سریه به رهبری حضرت حمزه سید الشهدا (ع) بوده است و در مجموع 47 سریه صورت گرفته و در این سریه ها کثرا مسلمانان پیروز میدان بوده اند .

 

هیئت مدیره

 

این باشگاه در قالب هیأت مدیره اداره می شود که در رأس باشگاه مدیر عامل و هیئت مدیره بر فعالیت ها نظاره گر هستند و این باشگاه دارای سرپرست ، مدیر فنی ، مسئول مالی و مسئول فرهنگی می باشد.


مدیر عامل : محمد شریعتی مقدم
اعضای هیأت مدیره :
جواد عابدی – امین زارعی – امین کامیاب – محمد شریعتی مقدم


مسئول فرهنگی : جواد عابدی
مسئول مالی : امین کامیاب
مدیر فنی : امین زارعی
سرپرست : جلال زینل نیا

 

کادر فنی

 

با توجه به مشغله های زیاد  مربیان و ضرورت هماهنگی بین مربیان و بازیکنان  در این باشگاه کادر فنی تعبیه شده است که وظیفه آن آشنا نمودن كليه عوامل فني با مقررات باشگاه و فعالیت های جاری می باشد .اعضای کادر فنی عبارتند از مدیر فنی ،

سرپرست ، مربی نوجوانان ، مربی جوانان
مدیر فنی : امین زارعی
سرپرست : جلال زینل نیا
مربی نوجوانان : امین کامیاب

مربی جوانان : علی حسینی