نصب و خدمات پس از فروش :

نصب سازه های ایران روف تایل به دلیل رعایت اصول مهندسی و ایمنی، صرفا توسط اداره نصب و خدمات پس از فروش این شرکت و یا تماس نمایندگی های مجاز سراسر کشور انجام می شود. گروه مهندسی شرکت، آمادگی خود را جهت هرگونه مشاوره و همکاری در زمینه نصب در سراسر کشور اعلام می دارد.