فایزه سجادی

راد کارشناسی ارشد روانشناسی روانشناس فردی خانواده پیش از ازدواج و سکس تراپیست – مدرس دانشگاه و درمانگر

دنبال کنید

تست پیش از ازدواج

تست مشاوره پیش از ازدواج بصورت آن لاین با تفسیر کامل

بی تردید ازدواج یکی از مهمتریت وقایع زندگی انسان است. که اگر این امر آگاهانه صورت پذیرد می تواند یک عمر خوشبختی را بدنبال داشته باشد
لذا علم روانشناسی به کمک آمده است. روانشناسان مشاوره و تحلیل پرسشنامه های ازدواج رابرای موفقیت در ازدواج توصیه می کنند

هزینه تحلیل و تفسیر تست توسط روانشناس متخصص هزینه دانلود تست
۳۰ هزار تومان رایگان

پس از دانلود رایگان تست ، به سوالات آن پاسخ داده و برای تفسیر و تجزیه و تحلیل تست، مبلغ ۵۰ هزارتومان به شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۵۲۹۷۹۷۰۳۷ بنام فائزه سجادی واریز نموده تست مربوطه را به همراه فرم اطلاعات واریزی که همراه تست می باشدو به ایمیل زیر ارسال نمایید

faeze.sajadirad@gmail.com
تست مشاوره پیش از ازدواج