فایزه سجادی

راد کارشناسی ارشد روانشناسی روانشناس فردی خانواده پیش از ازدواج و سکس تراپیست – مدرس دانشگاه و درمانگر

دنبال کنید

خدمات روانشناختی

مشاوره فردی

مشاوره فردی در زمینه افسردگی ، شکست عاطفی، اضطراب و وسواس فکری وعملی شما میتوانید با شماره ۳۶۰۵۵۸۶۵ تماس حاصل کنید و وقت مشاوره حضوری یا تلفنی بگیرید

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده در زمینه اختلافات خانوادگی،تعارضات زناشویی ، خیانت و طلاق و طلاق عاطفی و مسایل جنسی زناشویی میباشد ک شما میتوانید با شماره ۳۶۰۵۵۸۶۵ تماس حاصل فرمایید ووقت مشاوره حضوری یا رایگان تلفنی بگیرید

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج شامل مصاحبه بالینی ،انجام تستهای روانشناسی،مصاحبه فردی میباشد.برای انجام مشاوره ازدواج شما میتوانید با شماره ۳۶۰۵۵۸۶۵ تماس حاصل فرمایید