فایزه سجادی

راد کارشناسی ارشد روانشناسی روانشناس فردی خانواده پیش از ازدواج و سکس تراپیست – مدرس دانشگاه و درمانگر

دنبال کنید

پرسشنامه های روانشناسی

تست شخصیت

 

روانشناسان خوشناسی را مهمترین عامل در موفقیت می دانند

هزینه تحلیل و تفسیر تست توسط روانشناس متخصص هزینه دانلود تست
۵۰ هزار تومان رایگان

پس از دانلود رایگان تست ، به سوالات آن پاسخ داده و برای تفسیر و تجزیه و تحلیل تست، مبلغ ۵۰ هزارتومان به شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۵۲۹۷۹۷۰۳۷ بنام فائزه سجادی واریز نموده تست مربوطه را به همراه فرم اطلاعات واریزی که همراه تست می باشدو به ایمیل زیر ارسال نمایید

faeze.sajadirad@gmail.com
تست مشاوره

تست شغلی

 

نارضایتی شغلی یکی از متداولترین علل نارضایتی از زندگیست. اما می توان با استفاده از روشهای علم روانشناسی برای شناخت علایق و استعدادهای خود بهره برد تا بتوان بهترین شغل را انتخاب نمود

هزینه تحلیل و تفسیر تست توسط روانشناس متخصص هزینه دانلود تست
۲۰ هزار تومان رایگان

پس از دانلود رایگان تست ، به سوالات آن پاسخ داده و برای تفسیر و تجزیه و تحلیل تست، مبلغ ۵۰ هزارتومان به شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۵۲۹۷۹۷۰۳۷ بنام فائزه سجادی واریز نموده تست مربوطه را به همراه فرم اطلاعات واریزی که همراه تست می باشدو به ایمیل زیر ارسال نمایید

faeze.sajadirad@gmail.com
تست مشاوره