تعرفه  

 

انواع کارت ويزيت معمولي 300 گرم

ابعاد 8/4×5/8                                         1000 عدد                                          چهار رنگ

دورو

یکـــــــــرو

REGULAR  BUSINESS  CARDS

تحویل

قیمت

تحویل

قیمت

جنس کارت ویزیت

3 روز

26000

3 روز

19000

گلاسه 300 گرم   UV

3 روز

28000

3 روز

22000

سلفون براق

3 روز

29000

3 روز

23000

سلفون مات

4 روز

32000

4 روز

28000

کتان آلمان

6 روز

29000

6 روز

25000

سوسماری

***

**********

6 روز

20000

برچسب کارت ویزیتی با UV

 

انواع کارت ويزيت خـــاص

دورو چــاپ                            1000 عدد                                چهار رنگ

جنس کارت ویزیت

ابعاد

قیمت

تحویل

لمینیت براق بزرگ

9/8×8/5  سانتی متر

80000

7 روز

لمینیت براق عادی

5/8×8/4  سانتی متر

58000

7 روز

لمینیت مات بزرگ

9/8×8/5  سانتی متر

105000

7 روز

لمینیت مات عادی

5/8×8/4  سانتی متر

80000

7 روز

موضعی استخوانی

9/8×8/5  سانتی متر

75000

8 روز

موضعی استخوانی مربع

8/5×8/5  سانتی متر

55000

7 روز

موضعی سلفونی

5/8×8/4  سانتی متر

35000

7 روز

 

انواع کارت ويزيت ویــــژه

دورو چــاپ                 1000 عدد                      چهار رنگ

جنس کارت ویزیت

ابعاد

قیمت

تحویل

کارت پی.وی.سی 800 میکرون

9/8×8/5  سانتی متر

****

7 روز

کارت پی.وی.سی 760 میکرون

5/8×8/4  سانتی متر

****

7 روز

کریستال   (500 عدد)

9/8×8/5  سانتی متر

65000

16 روز

ابر و باد  (500 عدد)

9/8×8/5  سانتی متر

59000

16 روز

لمینیت براق 50 میکرون  (500 عدد)

9/8×8/5  سانتی متر

52000

9 روز

سلفون براق   (500 عدد)

5/8×8/4  سانتی متر

23000

7 روز

کتان 350 آلمان   (500 عدد)

5/8×8/4  سانتی متر

26000

7 روز

تراکت تحریر چهار رنگ 5000 عدد

TAHRIR FLYER / 5000

یکـــــــــرو

دورو

ابعاد تراکت

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

A4

250000

5 روز

290000

6 روز

A5

125000

5 روز

145000

6 روز

A6

65000

5 روز

75000

6 روز

 

تراکت گلاسه 115 گرم چهار رنگ 5000 عدد

GLOSSY FLYER / 5000

یکـــــــــرو

دورو

ابعاد تراکت

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

A4

510000

5 روز

555000

6 روز

A5

255000

5 روز

280000

6 روز

A6

130000

5 روز

155000

6 روز

 

تراکت گلاسه 115 گرم چهار رنگ 2000 عدد

GLOSSY FLYER / 5000

یکـــــــــرو

دورو

ابعاد تراکت

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

A4

230000

5 روز

280000

6 روز

A5

115000

5 روز

140000

6 روز

A6

55000

5 روز

70000

6 روز

 

تراکت تحریر 80 گرم چهار رنگ 2000 عدد

TAHRIR FLYER / 2000

یکـــــــــرو

دورو

ابعاد تراکت

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

A4

140000

5 روز

175000

6 روز

A5

75000

5 روز

90000

6 روز

A6

35000

5 روز

40000

6 روز

 

پاکت نامه  /  تحریر 80گرم

عنوان

ابعاد

قیمت

تحویل

پاکت نامه 2000 عدد

11×22 سانتی متر

190000

7 روز

پاکت نامه 5000  عدد

11×22 سانتی متر

350000

7 روز

 

چاپ طراحی چاپ افست کارت ویزیت سریرگ تراکت اوراق اداری پاکت لمینت اسکرچ کتان لیبل تحریر